По штатному розкладу станом на 01.01.17р. в районі зареєстровано 289.25 штатних одиниць, зайнято 289.25, фізичних осіб 235чол. Із них фізичних осіб лікарів зареєстровано 35чол., у 2015 році – 40; фізичних осіб середнього медперсоналу – 91, у 2015р. – 101. Зменшення фізичних осіб відбулося за рахунок звільнення працівників у зв´язку з виходом на пенсію по вислузі років.

Коефіцієнт співвідношення кількості посад лікарів до кількості посад медсестер складає 44.0%. Питома вага атестованих середніх медпрацівників від тих, хто підлягає атестації на кінець звітного періоду 78.0, у 2015році – 72.0.