Акушерсько-гінекологічна допомога населенню Баштанського району надається на базі Баштанської ЦРЛ. Гінекологічне відділення працює на 12 ліжках, пологове відділення – на 10 ліжках. Лікарську допомогу надає 4 лікарі акушер-гінекологи: 2 – з вищою категорією, 1 – з першою, 1 – з другою. Лікарі ургентують вдома, цілодобових чергувань немає.

Пологове відділення

Із загального числа населення району 38048чол. – 20068 жінок. Кількість жінок фертильного віку – 9062. За 2016 рік в пологовому відділенні прийнято 330 пологів, що на 20 пологів менше ніж за 2015р. – 350 пологів і на 54 пологів менше, ніж за 2014 рік- 382 пологів. Передчасних пологів – 9, що становить 2.7%, за 2015 рік- 11 пологів ( 3.14 %), за 2014р. – 5 ( 1.7%). Випадків материнської смертності не було. Показник перинатальної смертності склав 0.61% за рахунок 2 випадків антенатальної смертності. За 2016 р. діагноз ВІЛ-інфекції встановлено 6 жінкам. Народили 5 ВІЛ-інфіковані жінки, 1 жінка ще знаходиться на обліку. Всі вони пройшли профілактику вертикальної трансмісії. Кількість партнерських пологів – 241, що становить 73%, за 2015р. – 231, що становить 66%. В пологовому відділенні проводиться постійна пропаганда грудного вигодовування. Раннє прикладання дитини до грудей матері становить 95.7%, 2015р. – 95.8%. Цілодобове спільне перебування матері і дитини становить 95.8%, 2014р. – 95.9%. Виключно грудне вигодовування під час перебування в стаціонарі становить 95.2%. Пологи з активним веденням 3 періоду становили 83.3%, 2015р. – 80.7%. Безперервний контакт новонароджених протягом 2-х годин «шкіра до шкіри» становить 96.4%, 2015р. – 96.2%. Пологове відділення працює згідно наказу 234, створено та працюють основні структурні підрозділи: індивідуальні пологові зали, індивідуальні післяпологові палати, сімейний пологовий зал та палата для госпіталізації вагітних та породіль з проявами інфекційних захворювань. Кількість кесарських розтинів в 2016 році-53, що становить 16.06 % , в 2015р. було 60, що становить 17.1%, в 2014 році – 59 – 15,45 %.

Гінекологічне відділення

Гінекологічне відділення працює на 12 ліжках. У 2016 році кількість абортів склала 118, з яких міні-абортів – 31, що складає 26.27 % . Співвідношення абортів до пологів 1:2.8. В гінекологічному відділенні за 2016 рік проліковано 799 жінок, в 2015 – 969.

Жіноча консультація

Показник раннього охоплення жінок до 12 тижнів вагітності по ж/к – 91%. Аналізи на пренатальну діагностику здали 56% вагітних. УЗ-скринінг двічі до 22 тижнів вагітності склав 92%. В ж/к виділяють групи прогнозованого ризику серед вагітних жінок. Працює згідно графіка школа відповідального батьківства, демонструються відео матеріали вагітним та членам їх родин. За звітний період лікарями акушерами-гінекологами здійснено виїзди в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Основним недоліком в даному розділі роботи є низька медична культура населення, небажання проходити онкопрофогляди, а з іншого боку, незадовільна організаційна робота акушерок, фельдшерів по забезпеченню ефективності виїздів. Своєчасне виявлення відхилення в перебігу вагітності від фізіологічного є першочерговим завданням в роботі на різних рівнях надання акушерської допомоги. Взято цитологічних мазків за 2016 рік – 6634, що становить 64.1%, за 2015 рік – 7054, що становить 66,7%, за 2014р. – 67.9%. В основному всі цитологічні мазки беруться акушеркою оглядового кабінету і лікарями акушерами-гінекологами Баштанської ЦРЛ. В ж/к працює 2 апарати кольпоскопії, проводиться оздоровлення гінекологічних хворих з фоновими, передраковими станами. Двократне обстеження вагітних на ВІЛ становить 97%.